Facebook

Прием в 5. клас за учебната 2024/2025 г.


За следващата учебна година учениците в пети клас ще имат възможност да се запишат в паралелки с разширено изучаване на математика, хуманитарни науки и чужд език.

Учениците ще имат допълнителни часове, в които ще се надгражда заложения задължителен учебен материал чрез използване на интегративни и нетрадиционни методи на обучение. При разширеното изучаване на математика се работи по иновация „Математика с динамични конструкции“.

Целта е учениците да развиват своя потенциал, както и да разкриват своите заложби и таланти. Така те ще имат възможност за по-добра основа и успеваемост в следващите етапи на своето образование.

Приемът в паралелката с разширено изучаване на математика ще бъде осъществен чрез подаване на заявление от родител/настойник и класиране по следните критерии за балообразуване:

  1. Оценката от НВО по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
  2. Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

 Максималният бал е 12 точки.

Приемът в паралелката с разширено изучаване на хуманитарни науки ще бъде осъществен чрез подаване на заявление от родител/настойник и класиране по следните критерии за балообразуване:

  1. Оценката от НВО по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
  2. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

Максималният бал е 12 точки.

Приемът в паралелката с разширено изучаване на чужд език ще бъде осъществен чрез подаване на заявление от родител/настойник и класиране по следните критерии за балообразуване:

  1. Оценката от НВО по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.
  2. Оценката по чужд език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

Максималният бал е 12 точки.

Изтегляне на заявление ТУК.

 

Уважаеми родители, в началото на м. Септември ще се проведе предварителна родителска среща

.

Учениците от V. клас в часовете по ИТ се учат да програмират в Scratch. Ето част от проектите им.


Игра за Лев Толстой и 96.СУ в 5.Г клас .  ТУК