Прием в 5. клас за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители, на 07.09.2022г. /сряда/ от 18:00 часа ще се проведе предварителна родителска среща.


 

За следващата учебна година учениците в пети клас ще имат възможност да се запишат в паралелки с разширено изучаване на математика, хуманитарни науки и чужд език.

Учениците ще имат допълнителни часове, в които ще се надгражда заложения задължителен учебен материал чрез използване на интегративни и нетрадиционни методи на обучение. При разширеното изучаване на математика се работи по иновация „Математика с динамични конструкции“.

Целта е учениците да развиват своя потенциал, както и да разкриват своите заложби и таланти. Така те ще имат възможност за по-добра основа и успеваемост в следващите етапи на своето образование.

Приемът в паралелката с разширено изучаване на математика ще бъде осъществен чрез подаване на заявление от родител/настойник и класиране по следните критерии за балообразуване:

  1. Оценката от НВО по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

  2. Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

  3. Оценката по компютърно моделиране от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

Максималният бал е 18 точки.

Приемът в паралелката с разширено изучаване на хуманитарни науки ще бъде осъществен чрез подаване на заявление от родител/настойник и класиране по следните критерии за балообразуване:

  1. Оценката от НВО по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

  2. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

  3. Оценката по Човекът и обществото от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

Максималният бал е 18 точки.

Приемът в паралелката с разширено изучаване на чужд език ще бъде осъществен чрез подаване на заявление от родител/настойник и класиране по следните критерии за балообразуване:

  1. Оценката от НВО по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

  2. Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

  3. Оценката по чужд език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование – 6 точки.

Максималният бал е 18 точки.

Изтегляне на заявление ТУК.

Уважаеми родители, 

Oт учебната 2021/2022 година училището премина на едносменен режим на обучение и предлага целодневна организация на учебния ден, която включва 4 часа самоподготовка, съобразена със седмичното разписание на Вашите деца, организиран отдих и физическа активност и дейности по интереси. Осигурен е топъл обяд в обновения ни училищен стол. 

 

За повече информация, позвънете на тел.0876  56 10 90 или заповядайте в училище.

Новите ни компютърни кабинети 🙂

Учениците от V. клас в часовете по ИТ се учат да програмират в Scratch. Ето част от проектите им.


Игра за Лев Толстой и 96.СУ в 5.Г клас .  ТУК


© 2023 96. ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.