Facebook

Прием 1. клас за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници и ученици в подготвителна група,
На 21.03. от 18.00 ч. в Актовата зала на 96. СУ ще се проведе информационна родителска среща.
Очакваме ви!

Екипът на 96.СУ*


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

 96. СУ обявява 96 места за първи клас и 23 места за 6 годишни деца в подготвителна група, които ще бъдат с целодневна организация на учебния ден!  

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

За информация тел: тел.: 0878 48 40 89 г-жа Албена Велчева – заместник-директор УД в начален етап на основното образование от 8.00-17.00 ч или заповядайте в нашето училище.

Всяка нова информация ще бъде достъпна на нашата електронна страница в рубриката „Новини“, „Прием“, както и нашата страница “facebook” “Заедно можем повече в 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“

Вашата информираност и прецизност в изпълнението  дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             За новата учебна 2023/2024 година приемът ще се осъществява

по електронен път на адрес https://kg.sofia.bg. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в подготвителна група и в първи клас.

96. СУ обявява:

23 места за 6 годишни деца в подготвителна група с целодневна организация на учебния ден и

96 места за първи клас

ДейностПодготвителна групаПърви клас
Отваряне на системата за кандидатстване27.03.2023 г.24.04.2023 г.
I класиране12.05.2023 г.05.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на I класиране15.05.2023 г. – 25.05.2023 г.06.06.2023 г. – 15.06.2023 г.
II класиране26.05.2023 г.16.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на II класиране29.05.2023 г. – 08.06.2023 г.19.06.2023 г. – 22.06.2023 г.
III класиране09.06.2023 г.23.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на III класиране12.06.2023 г. – 22.06.2023 г.26.06.2023 г. – 27.06.2023 г.
IV класиране28.06.2023 г.
Записване на приетите ученици на IV класиране29.06.2023 г. – 30.06.2023 г.