Facebook

Прием след 7. клас

Указания за родителите и учениците относно дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 година-ТУК