Прием след 7. клас

 

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

График
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти за Ваше улеснение насоки за изпълнение на дейностите по план – приема

Уважаеми родители скъпи седмокласници,
Информирам Ви, че съгласно заповед № РД 01-5091/14.06.2022 г., 96. СУ е определено за училище, за приемане на заявления на учениците за участие в първи и в трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование в град София (училище-гнездо).
От 05-07 юли 2022 г., вкл. се подават заявления за участие в първи етап на класирането.
Комисията ще работи в кабинет 215 с работно време от 8:00 до 18:00 часа
Очакваме Ви!

За повече информация, позвънете на тел.0876 21 88 86 или заповядайте в училище.

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература, по математика и по чужди езици от НВО – VII клас:

1.БЕЛ – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

2.Математика  – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

3.Чужди езици на 28 юни 2022 г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2021/2022 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.