Прием 1 клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

96. СУ е едно от най-големите училища в район Люлин. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците. 

Утвърден е графикът на дейностите по прием в първи клас за предстоящата 2021/2022 учебна година. Регистрирането и кандидатстването в системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас започва на 19.04.2021 г.

График на дейностите вижте тук.

Училищният план-прием за първи клас през учебната 2021/2022 г. е утвърден със заповед № 920/29.03.2021г. на директора на 96.СУ.

Система за прием в първи клас