Прием 1 клас за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че служебни бележки за целеви помощи за ученици от I. клас за учебната 2021/2022 г. ще се издават от 25 август 2021 г.

Родителска среща с родителите на новоприетите първокласници ще се проведе на 02.09.2021 г. от 18.00 ч.

Списъци на учениците в първи клас през учебната 2021/2022 г. по паралелки

 

Записване на ученици в първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Записването на приетите ученици в 96.СУ  на второ класиране ще е на място в училището  в периода 14.06.2021 г. – 18.06.2021 г. (до 17.00 ч.) с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

Заповядайте!

Екипът на 96.СУ

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

96. СУ е едно от най-големите училища в район Люлин. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците. 

От учебната 2021/2022 г. училището ни преминава на едносменен режим на обучение. 

Първокласниците при нас са на целодневен режим на обучение от 8.00 ч. до 18.00 ч. – след учебните часове до обяд следват часове за организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и дейности по интереси. 

Храненето е организирано в училищния стол, където се предлага топла храна. Училището ни участва и в програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които осигуряват на учениците ни в начален етап допълнително плодове, зеленчуци и млечни продукти.

За учениците в първи клас са осигурени самостоятелни класни стаи, в които могат да оставят учебниците и учебните си помагала с цел олекотяване на раниците им.     

Училището ни има дългогодишен опит при изучаването на чужди езици.

От няколко години в нашето иновативно училище преподаваме математика по системата Jump Math, която има за цел да развие потенциала и логическото мислене на всяко дете, да премахне страхът му от несправяне не само с математиката, да осмисли принципите в математиката, а не да ги наизусти.

График на дейностите вижте тук.

Училищният план-прием за първи клас през учебната 2021/2022 г. е утвърден със заповед № 920/29.03.2021г. на директора на 96.СУ.

Система за прием в първи клас

За повече информация, позвънете на тел.0887 14 99 10 или заповядайте в училище.

Препоръчителни пособия за първи клас:
– тетрадки с тесни и широки редове
– тетрадки с големи квадратчета
– сини и червени квадратчета 5х5 см. – за звукови модели
– несесер – не метален
– графитни моливи
– острилки
– мека гума
– флумастри
– линия 20 см.
– триъгълник – малък
– комплект пръчици (различни цветове)
– блок №4
– четки за рисуване
– гланцов блок
– ножичка с обли върхове
– сухо лепило
– пластилин
– дъска и ножче за пластилин
Нашите първокласници се запознават с безопасното движение по улиците и изработват пътни знаци. 🙂

Добре дошли в 96.СУ, скъпи първокласници!

Това са част от класните стаи и тържеството на 15.09.2020, което беше съобразено с епидемиологичната обстановка в страната. На откриването присъстваха представители на РУО-София и район Люлин, както и председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. Моментът беше много вълнуващ за малки и големи. Здраве, успехи, късмет на всички ученици и техните семейства!