Прием след 7. клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че служебни бележки за целеви помощи за ученици от I. и VIII. клас за учебната 2021/2022 г. ще се издават от 25 август 2021 г.

 

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че графикът за за подаване на документи за участие за класиране на ученици след трети етап на класиране  при наличие на свободни места, е както следва:

  1. Подаване на документи за участие в класиране: заявление по образец и оригинал на свидетелство за основно образование – от 02.08.2021 г. до 27.08.2021 г. (вкл.)
  2. Класиране на учениците в низходящ ред по бал – на 30.08.2021 г.
  3. Записване на учениците с оригинал на свидетелство за основно образование и оригинал на служебна бележка с резултатите на НВО – на 31.08.2021 г.

 

Записване на приетите ученици от ПЪРВО класиране в 96. СУ

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви информираме за следното:

Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

За записване на приетите ученици от ПЪРВО класиране в 96. СУ се изискват следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3. Оригинал на служебна бележка;

4. Информационна карта ( по образец);

5. Акт за раждане /Лична карта (за сверка)

Заявление за записване в VIII клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и информационна карта ТУК

Заявление за записване в VIII клас профил „Обществени науки“ и информационна карта ТУК

Приетите ученици на ПЪРВО класиране се записват от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. вкл. от 8.00 до 18.00 ч. 

 

96. СУ ще бъде училище-гнездо (училище за приемане на заявления на ученици за кандидатстване след 7.клас) в периода 05 юли – 07 юли 2021 г. и 26 юли – 27 юли 2021г.

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09.00 ч.

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09.00 ч.

2. Обявяване на резултатите от НВО-  до 28 юни 2021 г.

3. Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.

4. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г. ТУК

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП – ТУК

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. В 96. СУ:

  • ПРОФИЛ „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – 26 места
  • ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – 26 места

Максимален бал за всички профили – 500 точки

Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – разширено – ТУК

За повече информация, позвънете на тел.0887 14 99 10 или заповядайте в училище.