Прием след 7. клас

Записване на приетите ученици от ПЪРВО класиране в 96. СУ

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви информираме за следното:

Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

За записване на приетите ученици от ПЪРВО класиране в 96. СУ се изискват следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3. Оригинал на служебна бележка;

4. Информационна карта ( по образец);

5. Акт за раждане /Лична карта (за сверка)

Заявление за записване в VIII клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и информационна карта ТУК

Заявление за записване в VIII клас профил „Обществени науки“ и информационна карта ТУК

Приетите ученици на ПЪРВО класиране се записват от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. вкл. от 8.00 до 18.00 ч. 

 

96. СУ ще бъде училище-гнездо (училище за приемане на заявления на ученици за кандидатстване след 7.клас) в периода 05 юли – 07 юли 2021 г. и 26 юли – 27 юли 2021г.

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09.00 ч.

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09.00 ч.

2. Обявяване на резултатите от НВО-  до 28 юни 2021 г.

3. Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.

4. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г. ТУК

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП – ТУК

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. В 96. СУ:

  • ПРОФИЛ „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – 26 места
  • ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – 26 места

Максимален бал за всички профили – 500 точки

Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – разширено – ТУК

За повече информация, позвънете на тел.0887 14 99 10 или заповядайте в училище.