Прием след 7. клас

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП – ТУК

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09.00 ч.

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09.00 ч.

2. Обявяване на резултатите от НВО-  до 28 юни 2021 г.

3. Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.

4. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г. ТУК

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. В 96. СУ:

  • ПРОФИЛ „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – 26 места
  • ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – 26 места

Максимален бал за всички профили – 500 точки

Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – разширено – ТУК