Facebook

Прием предучилищна група 2023/2024

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПГ 2023/2024 уч.г.
може да намерите на следния линк: https://kg.sofia.bg/#/kindergarten/704

Необходими документи за записване на приетите ученици в ПГ:
1. Удостоверение за раждане на детето.
2. Документи за самоличност на родителите.
3. Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите.

Срок за записване: 
15.05.2023 г. – 26.05.2023 г. (16:00 часа) – 
при г-жа Албена Велчева – заместник-директор УД в начален етап, тел. 0878 48 40 89