Facebook

Посещение на учениците от 5Д клас в Лабораторията на Флориан към университета за деца

Невероятно преживяване… и богата храна за детското любопитство! Учениците от 5Д клас с ръководител Румяна Иванова днес посетиха Лабораторията на Флориан към университета за деца. Наука и приключение в едно. Толкова много неща научиха малчовците! А ние с госпожа Денка Михалкова искрено се забавлявахме!
Може ли да се качим надолу или да падаме нагоре? Какво прави налягането? Как влияе температурата на някои течности и газове? Това перпетуум мобиле ли е или не е? Имаше цветни вулкани, фонтани и истинско оръдие с картофи вместо бомби. Облечени с престилки и защитни ръкавици опитахме от всичко. Коя група първа ще излезе от научната ескейп стая и кой всъщност е Флориан, и къде е? Можем ли да го върнем оттам и как?
Накрая, разбира се за всички имаше и сувенири, а за най-активните „учени“ и награди.
Внимавайте, ако ви предложат да пиете от Чашата на Питагор!