Facebook

Посещение на Националния исторически музей

СО-район Люлин и местната Комисия за борба срещу противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към него организираха и осъществиха посещение за нашите ученици от трети клас в НИМ, гр. София.

Децата от 3.а, 3.б и 3.д клас разгледаха историческия музей и научиха важни факти от българската история.

Благодарим за предоставената възможност и добрата организация на районната администрация!