Попътен вятър, Крис!

 

Нашият зрелостник, Кристиян Колев от XIIа клас,

взе участие в конкурс за есе на социално-икономическа тема и вече е приет в УНСС.

С университета 96. СУ има сключен договор за съвместно сътрудничество.