Поздрав от 1. а клас

Поздрав от децата от 1.а клас.
„Днес е празник най – велик,
Ден на нашия език
И славянските народи,
Ден на Кирил и Методий.“