Facebook

Патронен празник

Уважаеми родители, скъпи ученици

Информираме Ви,че на основание чл. 105, ал. 4 от ЗПУО,

10 февруари 2023г. е обявен за неучебен, но присъствен за всички ученици от 96. СУ по Решение №2/03.11.2022г. на ПС на   96. СУ.

Празникът на училището ще бъде отбелязан с посещения на културни и исторически обекти в гр. София.

1 thought on “Патронен празник

Comments are closed.