Откриване на учебната година

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 СЕ ОРГАНИЗИРА, КАКТО СЛЕДВА:

  • ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО  НА 15.О9.2020г. ОТ 9:30 ч.  ДО 10,30 ч. (ЦЕНТРАЛЕН ВХОД);
  • ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II, III, IV, V, VI, VII, IX, X,XI И XII ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ САМО ЧАС НА КЛАСА В КЛАСНИТЕ СТАИ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

11:00  – 11:40 –  ЗА  III,VII, IX, X, XI и XII КЛАСОВЕ;

12:30  – 13:10 –  ЗА  II, IV, V и VI  КЛАСОВЕ;

ВХОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II, III, IV – ЦЕНТРАЛЕН ВХОД

ВХОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V И VI – ВХОД № 2 СЕВЕРОЗАПАД  (СРЕЩУ БЛ. 409)

ЗА VII, IX, X,XI  И XII КЛАСОВЕ – ВХОД № 2 СЕВЕРОЗАПАД  (СРЕЩУ БЛ. 409);

ВЛИЗАНЕТО И ИЗЛИЗАНЕТО ОТ УЧИЛИЩНАТА СГРАДА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО КЛАСОВЕ С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ.

КЛАСНИ СТАИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ  – ТУК

РЪКОВОДСТВОТО И ЕКИПЪТ НА 96. СУ НАПОМНЯ, ЧЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ Е ДА СИ ОСИГУРЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА!!!

НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ЗДРАВА, СПОКОЙНА И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!