Организация на учебния процес за 15.11

Уважаеми родители, в изпълнение на заповед РД09- 4003/ 1.11.2021г. във връзка с провеждането на балотаж за избор на Президент на РБългария  на 21.11 учебните заниятия  ще се провеждат в електронна среда в платформата Google Classroom