Опасностите в интернет!

Личните мобилни и безжични устройства са все по-интегрирани с глобалната компютърна мрежа и са в състояние да осигурят безпроблемен и неограничен по отношение на времето и пространството достъп до информация и информационни услуги. Този технологичен напредък прави нашите деца – дигиталното поколение – все по уязвими пред опасностите в интернет.
На 18.01.2022г. беше изнесена лекция пред учениците от 5.Б и 5.В клас от инспектор Илиев, служител на ГДБОП за опасностите, които очакват нашите деца.

Анж. Иванова, класен ръководител на 5.Б и старши учител по ФВСна
М. Илиев, класен ръководител на 5.В клас и учител по ФВС.