Facebook

Олимпиади и състезания

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че учениците в 96. СУ могат да участват във всички ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от МОН. 
 

РАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

през учебната 2022 – 2023 г.

  1.     ОБЩИНСКИ КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой състеза телни групи Време на провеждане
Знам и мога IV 1 22.01.2022 г.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII 6 до 27.01.2023 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 15.01.2023 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 08.01.2023 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 22.01.2023 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 22.01.2023 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 08.01.2023 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 22.01.2023 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 11.12.2022 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 до 07.01.2023 г.
Информационни технологии V – VII, VIIІ – Х, ХІ  – ХІІ 3 до 15.12.2022 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 08.01.2023 г.
Философия VIII – Х и ХІ – ХІІ 2 до 18.01.2023 г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 8 до 15.01.2023 г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ 7 до 16.01.2023 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ 4 до 02.03.2023 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, ХII 6 до 15.01.2023 г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 13.01.2023 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 22.01.2023 г.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 30.01.2023 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – ХII 3 до 07.02.2023 г.

 

 

Резултатите на учениците от 96. СУ от математическо състезание „Европейско кенгуру“

 


Резултатите от математическо състезание „Европейско кенгуру“на учениците след проверка от областната комисия ТУК


Резултати от зимен кръг на турнира „Математика без граници“


На 10.01.23г. се проведе Общински кръг на Олимпиадата по История и Цивилизации. Всички се представиха страхотно! Благодарим за желанието и старанието! На втори кръг със 66,5 т. се класира Калоян Николаев Злидолски от 7а клас.


На 10.12.2022г. се проведе Общински кръг на Олимпиадата по математика. Учениците, с резултат по-висок от 16 точки, се класират за областния кръг.