Олимпиади и състезания

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че учениците в 96. СУ могат да участват във всички ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от МОН. 

РАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

през учебната 2022 – 2023 г.

  1.     ОБЩИНСКИ КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой състеза телни групи Време на провеждане
Знам и мога IV 1 22.01.2022 г.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII 6 до 27.01.2023 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 15.01.2023 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 08.01.2023 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 22.01.2023 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 22.01.2023 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 08.01.2023 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 22.01.2023 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 11.12.2022 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 до 07.01.2023 г.
Информационни технологии V – VII, VIIІ – Х, ХІ  – ХІІ 3 до 15.12.2022 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 08.01.2023 г.
Философия VIII – Х и ХІ – ХІІ 2 до 18.01.2023 г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 8 до 15.01.2023 г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ 7 до 16.01.2023 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ 4 до 02.03.2023 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, ХII 6 до 15.01.2023 г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 13.01.2023 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 22.01.2023 г.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 30.01.2023 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – ХII 3 до 07.02.2023 г.

 

На 10.12.2022г. се проведе Общински кръг на Олимпиадата по математика. Учениците, с резултат по-висок от 16 точки, се класират за областния кръг.


На 10.01.23г. се проведе Общински кръг на Олимпиадата по История и Цивилизации. Всички се представиха страхотно! Благодарим за желанието и старанието! На втори кръг със 66,5 т. се класира Калоян Николаев Злидолски от 7а клас.

© 2023 96. ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.