Facebook

Олимпиади и състезания

Ученици класирани за областен кръг на олимпиадата“ по Български език и литература „Знам и мога“, който ще се проведе на 24.02.2024 г. (събота) от 09:00 часа в 137. СУ „Ангел Кънчев“. Всички ученици от IV клас, класирани за областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят с документ за самоличност /ученическа карта/ и да заемат местата си по зали от 08.30 до 08.40 часа. Инструктажът на учениците започва в 08.45 часа и след този час няма да бъдат допускани.

Име на ученикаКласБрой точки
Д.А.В.IV41
А.С.К.IV36,5

Ученици класирани за областен кръг на олимпиадата по Български език и литература.

Областния кръг на олимпиадата по Български език и литература

 24 февруари 2024 г. от 09:00 часа, както следва:

За учениците от V клас  в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, ул. „Цар Самуил” № 24, email: [email protected]

За учениците от VІ клас  в 20. ОУ „Тодор Минков“, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I” № 27, email: [email protected]

За учениците от VII  в 79. СУ „Индира Ганди”, район „Люлин“, ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, email: [email protected]

 


Ученици класирани за областен кръг на олимпиадата по математика.

ИмеКласТочки
Никол Л. К.720.5
Натали Р. С.616.2
Ралица О.М.617.6
Добрил Б. Н.519.0
Берк Е. О.517.0
Ния Н. Д.416.0
Рая Н.Д.420.0
Бранимир Р. Ф.421.0

Ученици явили се на общинския кръг на олимпиадата по география и икономика, която се проведе на 11.01.2024г.

Трите имена на ученикаКласБрой точки
1.Емили Р. Г.VII75,50
2.Мартин Р. Н.VII85,50
3.Никол Н. Г.VII42,50

Ученици класирани за областен кръг на олимпиадата по география и икономика, която ще се проведе на 17.02.2024г. в град София

Емили Р. Г.                        VII клас

Мартин Р. Н.                     VII клас


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че учениците в 96. СУ могат да участват във всички ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от МОН. 
 
 
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

през учебната 2023 – 2024 г.

  1.     ОБЩИНСКИ КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой състеза телни групи Време на провеждане
Знам и мога IV 1 20.01.2024 г.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII 6 до 26.01.2024 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 14.01.2024 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 14.01.2024 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 10.12.2023 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 до 07.01.2024 г.
Информационни технологии V – VII, VIIІ – Х, ХІ  – ХІІ 3 до 15.12.2023 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 06.01.2024 г.
Философия VIII – Х и ХІ – ХІІ 2 до 19.01.2024 г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 8 до 14.01.2024 г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ 7 до 12.01.2024 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ 4 до 01.03.2024 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, ХII 6 до 14.01.2024 г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 13.01.2024 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 21.01.2024 г.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 30.01.2024 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – ХII 3 до 10.02.2024 г.

Резултатите на учениците от 96. СУ от математическо състезание „Европейско кенгуру“


Резултатите от математическо състезание „Европейско кенгуру“на учениците след проверка от областната комисия ТУК


Резултати от зимен кръг на турнира „Математика без граници“


На ………..г. се проведе Общински кръг на Олимпиадата по История и Цивилизации.


На ……………………г. се проведе Общински кръг на Олимпиадата по математика. Учениците, с резултат по-висок от 16 точки, се класират за областния кръг.