Олимпиади и състезания

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че учениците в 96. СУ могат да участват във всички ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от МОН. 

РАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

през учебната 2021 – 2022 г.

  1.     ОБЩИНСКИ КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой състеза телни групи Време на провеждане
Знам и мога IV 1 22.01.2022 г.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII 6 до 28.01.2022 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 16.01.2022 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 09.01.2022 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 23.01.2022 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 23.01.2022 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 09.01.2022 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 23.01.2022 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 12.12.2021 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 до 09.01.2022 г.
Информационни технологии V – VII, VIIІ – Х, ХІ  – ХІІ 3 до 09.01.2022 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 07.01.2022 г.
Философия VIII – Х и ХІ – ХІІ 2 до 23.01.2022 г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 8 до 16.01.2022 г.,
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ 7 до 23.01.2022 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ 4 до 06.03.2022 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, ХII 6 до 14.01.2022 г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 14.01.2022 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 23.01.2022 г.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 30.01.2022 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – ХII 3 до 07.02.2022 г.

 

Състезания на училищно ниво, и такива провеждани от СБНУ и сдружение „Многознайко“.

 Състезания на СБНУ

„Аз рисувам“ – 14.10.2021 г.

„Аз и знанието“ – 17.11.2021 г.

„Аз, природата и светът“ – 16.12.2021 г.

„Аз и числата“ – 27.01.2022 г.

„Аз и буквите“ – 24.02.2022 г.

„Аз общувам с Европа“ – 24.03.2022 г.

Национално финално състезание – 28.04.2022 г.