Facebook

Олимпиада по математика

На 11.02.2024г 96.СУ ще бъде домакин на Областния кръг на олимпиадата по математика за 4.  и 5. клас.

Класираните ученици следва да се явят на 11.02.2024 г. в 08:00 ч. в 96. СУ, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка). Тук е публикуван списък с разпределението по стаи на учениците.