Facebook

Обучение по програма „Заедно час“

Полезно, забавно и творящо обучение по време на отпуск. 😉

На 10.07.2023г. в 96.СУ се проведе обучение за саморегулираното учене.

Обучители бяха Константина и Мариян от „Заедно в час“, а д-р Светла Петрова от Института за изследвания в образованието ни запозна с резултатите и анализа на анкетата, проведена с част от учениците ни през месец май.

Благодарим за споделеността и практическата подкрепа, която ни дадохте!

Благодарим за провокациите, които ни отправихте и ни накараха да погледнем по друг начин и да анализираме ситуации от ежедневието!

Очакваме с нетърпение следващата среща!