Facebook

Неучебни дни

Във връзка с провеждане на ДЗИ за учениците от XII клас, съгласно Заповед № РД09-2046/ 28.08. 2023 година на Министъра на образованието и науката дните:
17 май – провеждане на ДЗИ по БЕЛ
20 май – провеждане на ДЗИ по избор
са неучебни за учениците от I доXI клас