НВО И ДЗИ

Учебна 2021/20222г.

Заповеди за провеждане на НВО и ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяване на изпитите за учебна 2021/2022 г.

zap_NVO-31082021

zap_DZI-31082021

График
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители и кандидат – гимназисти за Ваше улеснение насоки за изпълнение на дейностите по план – приема