НВО И ДЗИ

Учебна 2020/2021г.

Заповед за провеждане на НВО и ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяване на изпитите за учебна 2020/2021г.

zap2121-NVO-28082020

zap2119-DZI-28082020