НВО И ДЗИ

Учебна 2021/20222г.

Заповеди за провеждане на НВО и ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяване на изпитите за учебна 2021/2022 г.

zap_NVO-31082021

zap_DZI-31082021