Facebook

Клуб „Учим, творим, забавляваме се“ – 5 а клас

Децата от 5А клас, участващи в клуб „Учим, творим, забавляваме се“, получиха сертификати по програмата „Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционалните умения“.