Facebook

Клуб „Географски свят“

Учениците от Занимания по интереси „Географски свят“ се запознаха с историята и забележителностите на град Пловдив.