Facebook

Клуб „Географски свят“

Учениците от ЗИ „Географски свят“ посетиха Националния природонаучен музей в град София.