Киберсигурност и електронно управление

Facebook

Софтуерни и хардуерни науки – „Киберсигурност и електронно управление“

Профилирана паралелка

Възможностите пред вас

Реализация в сферата на сигурността

служител по сигурността.

Служител по киберсигурност в  банковия, публичния  и частния сектори.

Обхватът на реализация е твърде широк киберсигурността присъства във всяка сфера от обществения живот

Проекти на ученици

Кандидатсване

Балообразуващи предмети

  • БЕЛ – удвоена оценка от НВО
  • Математика – удвоена оценка от НВО
  • Чужд език – от свидетелството за основно образование
  • ИТ – от свидетелството за основно образование

Изучвани дисциплини

  • Основи на киберсигурността
  • Изкуствения интелект
  • Мрежова защита
  • Принципи на организацията и сигурността на базите данни
  • Въведение в моделирането