Изпити

График на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ

График изпити СФО