Изпити

ГРАФИК за провеждане на изпити за ученици на самостоятелна форма на обучение – XII клас през 2021/2022 г.- поправителна сесия


ГРАФИК за провеждане на изпити за приключване на I. учебен срок на учебната 2021/2022 г.

График на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ

График изпити СФО