Facebook

Изпити

Графици на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ

ГРАФИК за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на учениици, обучавани в XII клас – втора ПОПРАВИТЕЛНА сесия на  учебната 2022/2023
ГРАФИК за провеждане на изпити за приключване на I. учебен срок на учебната 2022/2023 г.
ГРАФИК за провеждане на изпити за приключване на учебната 2022/2023 г.

График на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ