Facebook

Изпити

Графици на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ

ГРАФИК за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на учениици, обучавани в XII клас – допълнителна ЯНУАРСКА сесия на учебната 2023/2024 годинана  
ГРАФИК за провеждане на изпити за приключване на учебната 2023/2024 г.

График на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ