Facebook

Изпити

Графици на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ

ГРАФИК за провеждане на изпити за приключване на I. учебен срок на учебната 2022/2023 г.

График на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение в 96.СУ