Извънкласни дейности за периода 01.06 – 23.06.2021 г.

Уважаеми родители,

Предлагаме на вашето внимание информация относно осигуряване на учениците от 96. СУ обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание, както и провеждане на дейности по интереси, проектни дейности, посещения на културни институции, спортни събития, които да компенсират дефицити в социалната дистанция.

Понеделник  –  Петък  – 8.00 ч. – 13.00 ч.

1. Занимания по интереси

2. Обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание

3. Спортни игри/ посещение на музей/ творчески занимания/ драматизации/ литературно четене

Групите са организирани съгласно заявените от вас желания.

Екипът на 96. СУ