Facebook

За родители

Календар на ваканциите и неучебните дни за 2024г.

На основание чл. 105, ал. 4 от ЗПУО, 12 февруари 2024  г. и 20 юни 2024 г. са обявени за неучебни, но присъствени за всички педагогически специалисти и ученици от 96. СУ по Решение №3/24.11.2024 г. на ПС на  96. СУ. Празникът на училището 12 февруари ще бъде отбелязан с посещения на културни и исторически обекти в гр. София, а 20 юни ще бъде спортен празник на училището.


Уважаеми родители, моля да се запознаете с информационно-разяснителния материал относно неприкосновеността на личните данни изпратена ни от председателя на Комисията за защита на личните данни.

ТУК


Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви , че в Дневният консултативен център за деца, юноши и родители стартира безплатна програма за развиване на родителската компетентност „К.Е Ш.?-кой е шефът?” и набира желаещи родители да се включат. Местата са ограничени до 12 души. Програмата ще се провежда през 2023/2024 учебна година. Телефон за връзка 02 931 12 02 или 0877 26 98 58
Желаещите за участие могат да дойдат да се запознаем на 09.10.2023 г. от 17.00 ч. в ДКЦДЮР на адрес: бул. „Сливница“ бл.212 (Сточна гара).
Програмата е за родители на деца от 11 до 15 годишна възраст и се провежда една събота в месеца от 9.00 до 13.00 ч., начало: 14.10.2023 г. в ДКЩЏОР на адрес: бул. „Сливница“ бл.212 (Сточна гара). Темите на програмата са: Проблеми и очаквания; Нуждите на детето от безопасност, любов и свобода; Промяна на гледната точка: ресурси вместо проблеми; Контрол; граници, разпознаване и приемане на емоциите; Поощряване на детето за съдействие; Наказания и последствия; Решаване на проблеми и конфликти в семейството; Поощряване за самостоятелност; „Вписване” на детето в роли и освобождаването му от тях; Ефикасни поощрения и похвали;


Скъпи родители,

Представяме на вниманието Ви материал с насоки за позитивно възпитание  и изграждане на пълноценни взаимоотношения с децата,  който се базира на подхода на Луси Клевър, професор по социална работа с деца и семейства в Оксфордския университет. 

Приятно четене!Уважаеми родители,

Непредвидените предизвикателства, с които се сблъскваме всеки ден, ни накараха да обърнем внимание на важните неща. Признателни сме за отговорното поведение и загрижеността, за ежедневните Ви усилия да превърнем училището в безопасно място. Чрез добрия пример, който давате на Вашите деца, възпитавате у тях отговорност към най-ценното – човешкия живот.

Училището е институция, която в нашата страна е уважавана, подкрепяна от обществото и родителите! Разчитаме на вас заедно да преминем през това изпитание! Спокойствието, нашата и вашата увереност, че ще се справим ще даде така нужната в този момент сигурност на децата.

Ежедневно проследяваме броя на отсъстващите ученици по други здравословни причини ученици и сме непрекъснат контакт с компетентните органи.

Наблюдавайте Вашите деца и при наличие на грипоподобни симптоми,   се свържете с личния лекар.

Нека продължим да се пазим взаимно!

Благодарим за подкрепата!

Бъдете здрави и спокойни!

Ръководството на 96. СУ „Лев Н. Толстой“


Презентация на Министерството на здравеопазването, относно мерки за предпазване от заболяването Коронавирус.

Как да предпазим себе си и другите


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че учениците в 96. СУ могат да участват във всички ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от МОН, както и в тези на училищно ниво, провеждани от СБНУ и сдружение „Многознайко“.
 
 

Уважаеми родители,
 

Можете да се запознаете с Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошурата:   https://we.tl/t-xtLMbGDLcS.


Правила за сигурност безопасен интернет

Правила за безопасен интернет

Скъпи родители,

във връзка с безопасността в интернет съществуват безплатни приложения, които могат да се инсталират на телефоните с цел ограничаване, наблюдение и контрол. Едно от тези приложения е FamilyLink. Приложението може да се свали от Google Play и има две възможности при инсталацията : Родител и дете. С родителския профил  може да се контролира времето в интернет, местоположението и др.


Информация за родителите, чиито деца се нуждаят от подкрепа за личностно развитие.

Подкрепа за личностно развитие


„Съвети към родителите – превенция на рисковото поведение“.

На вниманието на родителите

ВНИМАНИЕ – ПРАЗНИЦИ!

Празниците имат не само хубави страни. Понякога те могат да носят сериозни рискове за невнимателните. Празничната еуфория и многото свободно време, което имат учениците създават условия за наранявания с пиротехнически средства, злоупотреба с алкохол, опитване на психоактивни вещества. Често дългите нощи, скучните, от гледна точка на много ученици, обеди и вечери с родители и роднини, могат да доведат до срещи с опасни хора, които предлагат „интересни” преживявания чрез „пътуване” с дрога.
Контролът през празниците върху поведението на децата не трябва да отслабва
Особено важно е възрастните да дават личен пример с поведението си. Също така е важно учениците да бъдат наблюдавани дали не са се сдобили с „нови и интересни” приятели и дали не става бърза и нетипична промяна в поведението им.
Празниците изострят проблемите на хората с психични дефицити, които могат да почувстват самота, да изпадната в депресивни състояния и чувство на отхвърленост. А именно тези негативни състояния могат да доведат до експериментиране с психоактивни вещества.
От всички нас зависи празниците да бъдат наистина празници и да оставят у нас радост и удовлетворение.

Димитър ЛАЗАРОВ,
психолог в ЦСП към МКБППМН на СО – район „ Люлин“,
секретар на РСНВ „Люлин” към СО

Вижте прикачения файл „praznici“.

Превенция на рисково поведение

alkohol1

narkoza1

praznici

Действия при насилие и инцидент


Упътване за регистрация на родител в електронния дневник на Shkolo.bg

ShkoloRoditel