Facebook

За родители

Уважаеми родители на бъдещи първокласници и деца в ПГ,

На 04.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведе родителска среща. Списъци с разпределението на учениците по класове ще бъдат публикувани на сайта на училището в седмицата 28.08 – 01.09.2023 г.

Класните Ви ръководители Ви очакват! Дечицата Ви ще се срещнат с тях на 12. и 13. септември, когато са определени дните за запознаване и адаптация.

Желаем Ви хубаво оставащо лято!


Указания за родителите и учениците относно дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 година-ТУК

Със заповед № РД01-289/13.06.2023г. на Началника на РУО-София-град 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ е определено за училище гнездо, в което се подават документи за кандидатстване след VII.клас.

Работно време на комисията по прием в 96. СУ е от 8:00 до 18:00 часа съгласно Графика на дейностите за НВО.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
  Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл [email protected]

Кодове на паралелките за кандидатстване в нашето училище:

903 – “Обществени науки“ – „Медии и журналистика“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език по избор ИЕ/РЕ

4449 – “Обществени науки“ – „Медии и журналистика“ с интензивно изучаване на испански език, втори чужд език по избор АЕ/РЕ

3318 – „Софтуерни и хардуерни науки“ – „Мултимедиен и графичен дизайн“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език по избор ИЕ/РЕ

4109 – „Софтуерни и хардуерни науки“ – „Киберсигурност“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език по избор ИЕ/РЕ

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература и математика от НВО:

Български език и литература – на 29.06.2023 г., на 30.06.2023 г. и на 03.07.2023 г. включително в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

Математика – на 29.06.2023 г., на 30.06.2023 г. и на 03.07.2023 г. включително в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2022/2023 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.

 • Родителска среща
  Уважаеми родители на бъдещи първокласници и деца в ПГ, на 04.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведе родителска среща. Списъци с разпределението на учениците по класове ще бъдат публикувани на сайта на училището в седмицата 28.08 – 01.09.2023 г. Класните Ви ръководители Ви очакват! Дечицата Ви ще се срещнат … Read more
 • Празникът на буквите
  Децата от 1.в клас вече са грамотни. Празникът на буквите е вълнуващ за малки и големи. Родителите отправиха благодарствено писмо, адресирано до училището, в което благодарят за всеотдайността, професионализма и любовта, които притежават и раздават г-жа Анета Христова и г-жа Калинка Кираджийска на децата им. Представяме ви малка част от … Read more
 • Ден на отворените врати
  Важно съобщение! На 21.03. от 10:45ч. до последния учебен час в 96. СУ ще има ОТВОРЕНИ ВРАТИ за всички родители и хора, проявяващи интерес към училището ни. Заповядайте!


Изказвам своята благодарност към родители на учениците от 5.В клас, които бяха доброволци през цялото време при тестването на ученици с тестове за Ковид-19!
Благодаря Ви, скъпи родители!

М. Илиев, класен ръководите на 5.В клас, учител по ФВС.


Уважаеми родители,

Непредвидените предизвикателства, с които се сблъскваме всеки ден, ни накараха да обърнем внимание на важните неща. Признателни сме за отговорното поведение и загрижеността, за ежедневните Ви усилия да превърнем училището в безопасно място. Чрез добрия пример, който давате на Вашите деца, възпитавате у тях отговорност към най-ценното – човешкия живот.

Училището е институция, която в нашата страна е уважавана, подкрепяна от обществото и родителите! Разчитаме на вас заедно да преминем през това изпитание! Спокойствието, нашата и вашата увереност, че ще се справим ще даде така нужната в този момент сигурност на децата.

Ежедневно проследяваме броя на отсъстващите ученици по други здравословни причини ученици и сме непрекъснат контакт с компетентните органи.

Наблюдавайте Вашите деца и при наличие на грипоподобни симптоми,   се свържете с личния лекар.

Нека продължим да се пазим взаимно!

Благодарим за подкрепата!

Бъдете здрави и спокойни!

Ръководството на 96. СУ „Лев Н. Толстой“


Презентация на Министерството на здравеопазването, относно мерки за предпазване от заболяването Коронавирус.

Как да предпазим себе си и другите


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че учениците в 96. СУ могат да участват във всички ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от МОН, както и в тези на училищно ниво, провеждани от СБНУ и сдружение „Многознайко“.
 
 

Уважаеми родители,
 

Можете да се запознаете с Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошурата:   https://we.tl/t-xtLMbGDLcS.


Правила за сигурност безопасен интернет

Правила за безопасен интернет

Скъпи родители,

във връзка с безопасността в интернет съществуват безплатни приложения, които могат да се инсталират на телефоните с цел ограничаване, наблюдение и контрол. Едно от тези приложения е FamilyLink. Приложението може да се свали от Google Play и има две възможности при инсталацията : Родител и дете. С родителския профил  може да се контролира времето в интернет, местоположението и др.


Информация за родителите, чиито деца се нуждаят от подкрепа за личностно развитие.

Подкрепа за личностно развитие


„Съвети към родителите – превенция на рисковото поведение“.

На вниманието на родителите

ВНИМАНИЕ – ПРАЗНИЦИ!

Празниците имат не само хубави страни. Понякога те могат да носят сериозни рискове за невнимателните. Празничната еуфория и многото свободно време, което имат учениците създават условия за наранявания с пиротехнически средства, злоупотреба с алкохол, опитване на психоактивни вещества. Често дългите нощи, скучните, от гледна точка на много ученици, обеди и вечери с родители и роднини, могат да доведат до срещи с опасни хора, които предлагат „интересни” преживявания чрез „пътуване” с дрога.
Контролът през празниците върху поведението на децата не трябва да отслабва
Особено важно е възрастните да дават личен пример с поведението си. Също така е важно учениците да бъдат наблюдавани дали не са се сдобили с „нови и интересни” приятели и дали не става бърза и нетипична промяна в поведението им.
Празниците изострят проблемите на хората с психични дефицити, които могат да почувстват самота, да изпадната в депресивни състояния и чувство на отхвърленост. А именно тези негативни състояния могат да доведат до експериментиране с психоактивни вещества.
От всички нас зависи празниците да бъдат наистина празници и да оставят у нас радост и удовлетворение.

Димитър ЛАЗАРОВ,
психолог в ЦСП към МКБППМН на СО – район „ Люлин“,
секретар на РСНВ „Люлин” към СО

Вижте прикачения файл „praznici“.

Превенция на рисково поведение

alkohol1

narkoza1

praznici

Действия при насилие и инцидент


Упътване за регистрация на родител в електронния дневник на Shkolo.bg

ShkoloRoditel