Facebook

За потребителя

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЯВА

Извънкласните дейности, като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

Документите се подават в срок от 27.05.2024 г. до 27.06.2024 г. вкл., 10:00  до 16.00 часа в КАЦЕЛАРИЯТА НА  96. СУ

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ДОКУМЕНТИ:

ЗАПОВЕД на директора

ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗЕЦ №1 – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЕЦ №2 – СПИСЪК на педагогическите специалисти

ОБРАЗЕЦ №3 – ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Извънкласните дейности, като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.


Закон за достъп до обществена информация 

Отчет_ЗДОИ-2023 г.

Отчет_ЗДОИ-2022 г.

Отчет_ЗДОИ-2021 г.

Отчет_ЗДОИ-2020 г.

Отчет_ЗДОИ-2019 г.