Facebook

Обществен съвет

УЧЕБНА 2023-2024 година

Становище на обществения съвет към 96. СУ „Л.Н. Толстой”
Протокол № 2
Становище на обществения съвет към 96. СУ „Л.Н. Толстой”
Протокол № 1
Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022-2023 година


Покана до родителите за събрание за излъчване на представители в ОС
Инструкция за провеждане на гласуването и
излъчване на представители на родителите в обществения съвет
Протокол №1
Протокол №2
Становище
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Свикване на заседание


Протокол №4
Становище
Протокол №3
Протокол №2
Становище
Протокол № 1
 ЗАСЕДАНИЕ ОС ОКТОМВРИ 2021 г.