Facebook

Обществен съвет

УЧЕБНА 2022-2023ГОДИНА

Покана до родителите за събрание за излъчване на представители в ОС
Инструкция за провеждане на гласуването и
излъчване на представители на родителите в обществения съвет
Протокол №1
Протокол №2
Становище
Протокол №3
Протокол №4
Свикване на заседание


Протокол №4
Становище
Протокол №3
Протокол №2
Становище
Протокол № 1
 ЗАСЕДАНИЕ ОС ОКТОМВРИ 2021 г.