Facebook

Екип

Ръководство:

ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА – Директор

Работно време: 8:30- 17:00ч.

Приемно време: Вторник 12:00-13:00ч.

Албена Велчева – Зам.-директор УД начален етап

                                 тел.:0878 48 40 89

Приемно време: Понеделник 13:00-14:00ч.

    Сряда: 12:30-13:30ч.

Рени Петрова – Зам.-директор УД прогимназиален етап

Приемно време: Вторник 13:30-14:30ч.

    Петък: 07:30-08:30

                               тел.:0876 56 10 90

Мариана Пенева – Зам.-директор УД гимназиален етап

Приемно време: Вторник 07:30-08:30ч.

    Петък: 14:30-15:30

                               тел. 0876 21 88 86

Симеон Ефремов – Зам.-директор АСД

Приемно време: Сряда 13:00-14:00ч.

    Четвъртък: 08:30-09:30

Учители:

Български език и литература

Английски език

Испански език

Руски език

Математика

Инфромационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Биология и здравно образование

Човекът и природата

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

Технология и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

ЦДО 5 клас

  • Димитрия Симеонова
  • Иван Мастиков
  • Александър Василев

Екип за подкрепа

  • Веселина Пановска-Хандева Педагогически съветник
  • Диана Ансонова   Ресурсен учител
  • Мирела Димитрова   Психолог

Начален етап