Екип

Ръководство:

ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА – Директор

Албена Велчева – Зам.-директор УД начален етап

Рени Петрова – Зам.-директор УД прогимназиален етап

Мариана Пенева – Зам.-директор УД гимназиален етап

Жанета Бърдарова – Зам.-директор АСД

 

Учители:

Български език и литература

 • Виктория Икономова
 • Петър Томов
 • Антоанета Стефанова
 • Симона Василева
 • Мария Бакалова
 • Елена Тодорова
 • Димитрия Симеонова

 

Английски език

 • Наталия Георгиева
 • Десислава Витанова
 • Людмила Павлова
 • Мина Узунова
 • Силвия Боянова

 

Испански език

 • Цветина Караиванова
 • Слави Славчев

 

Руски език

 • Нина Бранкова
 • Татяна Дункова
 • Ивет Петкова

 

Математика

 • Румяна Иванова
 • Елица Ваклева
 • Мариана Константинова
 • Иван Мастиков
 • Йошка Станева

 

Инфромационни технологии

 • инж. Николина Минева-Дамянова
 • Снежана Александрова

 

История и цивилизация

 • Ивалина Христова
 • Виолина Павлова

 

География и икономика

 • Цветелина Стоянова
 • Даниела Радивоева

 

Философия

Петър Захариев

 

Биология и здравно образование

Виолета Бакърджиева

 

Човекът и природата

Цеца Караатанасова

 

Човекът и обществото

Татяна Дервенска

 

Физика и астрономия

Румен Димитров

 

Химия и опазване на околната среда

Русанка Петрова

 

Музика

 • Юлияна Горанова
 • Елка Симеонова

 

Изобразително изкуство

Ангелина Боянова

 

Технология и предприемачество

Искрен Рачев

 

Физическо възпитание и спорт

 • Румяна Радева
 • Маргарита Йорданова
 • Радостина Янкова
 • Анжела Иванова
 • Мирослав Илиев

 

Начален етап

 • Галина Стоичкова
 • Людмила Стоянова
 • Надя Мичева
 • Геновева Димитрова
 • Иванка Иванова
 • Евелина Петрова
 • Марина Василева
 • Евгения Георгиева
 • Даринка Добрева
 • Маргарита Лесичка
 • Теменужка Йовкова
 • Антоанета Христова
 • Мария Несторова
 • Веселина Врайкова
 • Албена Кирова
 • Лили Петрова
 • Вихра Стоилова
 • Силвия Тонева
 • Росица Миткова
 • Татяна Йотова
 • Румяна Никова
 • Теодора Тодорова
 • Ралица Николова
 • Стелияна Пенчева
 • Христина Бойчева
 • Зоринка Иванова
 • Виолета Александрова
 • Вероника Генова
 • Елена Маринова
 • Калинка Кираджийска
 • Ивелина Станчева
 • Милчо Захаренов