Facebook

Материална база

96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ разполага с модерна материална база:
класни стаи за учениците от I до IV клас и специализирани кабинети по всички дисциплини за учениците от V до XII клас оборудвани с интерактивен дисплей и проектор, интерактивна дъска; безжична интернет връзка; преносими компютри за всеки учител.


За нуждите на общоучилищните мероприятия има конферентна/ актова зала, а спортните инициативи се провеждат в просторен физкултурен салон,
два по-малки салона и изградени открити игрища.
В процес на изграждане е мултифункционалният център по природни
науки и математика – STEM център.

Материалната база на училището включва съвременни компютърни кабинети с интернет връзка, оборудвана спортна база , мултимедийни  кабинети , кабинет по изкуства и богата библиотека.

  • Битови удобства и здраве – училището разполага с медицински, както и  със просторен стол и два бюфета.
  • Допълнителни възможности -училището разполага с кабинет на педагогически съветник и училищен психолог, кабинет ресурсен учител, логопедичен кабинет, фитнес – зала и зала за тенис на маса

96.СУ разполага с 4 компютърни кабинета, които създават условия за съвременно обучение по информатика и информационни технологии.