Facebook

Материална база

Страница Съдържание ·    

  • Материалната база на училището включва съвременни компютърни кабинети с интернет връзка, оборудвана спортна база , мултимедийни  кабинети , кабинет по изкуства и богата библиотека.
  • Битови удобства и здраве – училището разполага с медицински, както и  със просторен стол и два бюфета.
  • Допълнителни възможности -училището разполага с кабинет на педагогически съветник и училищен психолог, кабинет ресурсен учител, логопедичен кабинет, фитнес – зала и зала за тенис на маса

96.СУ разполага с 4 компютърни кабинета, които създават условия за съвременно обучение по информатика и информационни технологии.