Facebook

Заявления

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците в 96. СУ „Л. Н. Толстой“
Заявление от родител за записване в 96. СУ
Заявление от родител за издаване на служебна бележка
Отсъствия по уважителни причини до 7 учебни дни за учебната година
Отсъствия по уважителни причини до 3 учебни дни за учебната година
Заявление за освобождаване от часовете по ФВС
Заявление за издаване на дубликат на документ
Заявление – Допълнителна подкрепа
Заявление – Обща подкрепа
Заявление – Консултации Психолог