Facebook

Запознаване с писмените работи от НВО в VII клас

Скъпи седмокласници уважаеми родители, имате право да се запознаете с оценените писмени работи от проведеното НВО, както следва:

Български език и литература VII клас – на 02.07.2024 г., на 03.07.2024 г. и на 04.07.2024 г. включително в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

Математика VII клас – на 02.07.2024 г., на 03.07.2024 г. и на 04.07.2024 г. включително в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.
Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по Математика става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
а) ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.