Facebook

Запознаване с писмените работи от ДЗИ

96. СУ съощава на своите зрелостници, че съгласно изискванията на чл. 95, т. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците те имат право да се запознаят със своите оценени писмени работи от ДЗИ.

Това може да стане на електронен адрес https://results12.mon.bg от кабинета и в присъствието на зам. директора или представител на училищната зрелостна комисия по график, както следва:

  • 11.06.2023 г. – от 8:00 до 16:00 часа
  • 12.06.2023 г. – от 13:30 до 16:30 часа

Изпитните работи не могат да бъдат снимани по какъвто и да е повод.