Facebook

Записване на приетите в 8 клас ученици

Уважаеми родители, скъпи седмокласници,
уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ за учебната 2022/2023 година започва от 13.07.22г. до 15.07.22г.
Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

  1. заявление до директора;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование.

Работно време на комисията за записване на приетите ученици в 8 клас е от 8:00 до 18:00 часа без прекъсване.

Първи етап на класиране 13-15. VII. 2022 г.

Втори етап на класиране 21-22. VII. 2022 г.

Трети етап на класиране 1-2. VIII. 2022 г.