Facebook

Занимания по интереси 2022-2023г.

Посещение на Къща музей „Пейо К.Яворов“.

Учениците от клуб „Географски свят „с интерес изслушаха и участваха в беседата за живота и творчеството на поета.


Моменти от екскурзията до гр. Пловдив на клуба „Географски свят“ с ръководител г-жа Цветелина Стоянова