Facebook

Забавна математика

Математиката може да е и забавна!

Това показаха учениците от Va, Vб и  Vд класове. В края на раздела за обикновени дроби те направиха „картини от дроби“. Герои от приказки и филмчета, домашни любимци и морски обитатели. Това са само част от проектите, които направиха с части от кръг.