Електронен дневник

Във връзка с изискванията на Наредбата 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование през  учебна 2018/2019г. 96. СУ започна  работата си изцяло с  електронен дневник. За повече информация се обръщайте към класните ръководители. Подканяме всички родители да си направят регистрация в платформата, за да следят актуалните данни на учениците си. Всеки родител, който се регистрира ще вижда данните САМО за детето си. Достъп до друга информация НЕ Е НАЛИЧНА. Платформата има и мобилна версия. Комуникацията ученик-родител-училище се осъществява в реално време.

Линк за регистрация:https://www.shkolo.bg/

 

 

Във връзка с изискванията на Наредбата 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование през втори учебен срок на учебна 2017/2018г. 96. СУ внедри електронен дневник. Процесът с попълване на данни за учениците е дълъг и изисква много труд и време от страна на учителите. Всеки родител и ученик може да се регистрира и да ползва платформата. Възможно е информацията, която се вижда да не е пълна. „Наливането“ на оценки и отсъствия ще става постепенно в процес на пълното изграждане на дневника. За повече информация се обръщайте към класните ръководители.

Линк за регистрация:https://www.shkolo.bg/