Бюджет

БЮДЖЕТ м.септември 2021 г.

 БЮДЖЕТ М.06.2021

БЮДЖЕТ 2021 г.

Отчет бюджет за м.март 2021 г.

Бюджет м. март 2021г.

 

Отчет за бюджет за м.декември 2020 г.

Отчет бюджет 12.20 г.

 

Отчет за бюджет за м.септември 2020г.

Доклад относно получените и изразходвани средства към 30.09.2020г.

Отчет към месец юни 2020 година

ОТЧЕТ КЪМ М.06.2020

 

Доклад за първо тримесечие 2020г.

Бюджет 2020г.


 

Бюджет 2019г.

Доклад относно получените и изразходвани средства към 30.12.2019г.

 

Отчета за второ тримесечие.    Отчет 30.09.2019г.