Facebook

Бюджет

Отчет за бюджет за месец Декември 2023 г.
Отчет за бюджет за месец Септември 2023 г.
Отчет за бюджет за месец Юни 2023 г.
Отчет за бюджет за месец Март 2023 г.
Отчет за бюджет за месец Декември 2022 г.
Отчет за бюджет за месец Септември 2022 г.
Отчет за бюджет за месец Юни 2022 г.
Първоначален бюджет, приет от Столична община на 85%
Отчет за бюджет за месец Септември 2021 г.
Отчет за бюджет за месец Юни 2021 г.
Отчет за бюджет за месец Март 2021 г.
Отчет за бюджет за месец Декември 2021 г.
Бюджет за 2021г.