Facebook

Добра новина!

С гордост искаме да съобщим, че нашата възпитаничка Мелиса Карастоянова от 9а клас е одобрена по програма “YES” за едногодишно обучение на обменни начела в САЩ. Изказваме специални благодарности на г-жа Десислава Витанова, класен ръководител, както и на целия екип и ръководство на 96 СУ “Лев Николаевич Толстой” за подкрепата, която оказаха в процеса на кандидатстване!