Дистанционно обучение по ФВС

Учениците участват активно в часовете по физическо възпитани и спорт и изпълнят различни видове упражнения в ОРЕС.