Facebook

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 6 б клас

Учениците от 6 б клас – клуб: “ Откриватели”
Работят по екипни задачи, преоткривайки себе си и съучениците си.
Част от екипната работа е да разберем защо е важно да грешим и какви са ползите от неуспехите.
Откриваме как едно случайно направено петно може да даде безкрайни възможности за творчество, разгръщайки въображението и творческия потенциал на всеки.