Facebook

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 5 д клас

Учениците от 5 Д клас работят по проект „Учим заедно“. Заедно откриват пътища към доверието, овладяване на емоциите и екипната работа. 
Ръководител: Румяна Иванова