Facebook

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 5 г клас

Дейности по проект „Учим заедно“ на клуб „Уникални изследователи от 5.г клас “ с ръководител Вероника Генова.

В този клуб се учим на самоoсъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост, управление на взаимоотношенията, отговорно взимане на решения.

Учим, играем и творим, за да се справим и победим!