Facebook

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 6 а клас

Учениците от 6а клас участват в проект „Учим заедно“. За децата е важно да могат да работят в екип, заедно със своите съученици и да си оказват взаимно помощ за различни задачи. Ученето може да се окаже забавно, когато трябва да подготвят урок – комикс и да го представят на другите отбори. Да видим кой ще направи най интересен урок-комикс!