Facebook

Дейностите на проекта “Заедно успяваме”

💪 Дейностите на проекта им “Заедно успяваме” намират приложение в часа на класа:

✔️ Учениците са разделени на 7 отбора на случаен принцип – с номер и цвят.

✔️ Всеки отбор започва от номера на станцията, който отговаря на неговия номер.

✔️ На всяка станция има комплект материали с цвета на отбора, които учениците използват, за да работят.

✔️ На дъската има таймер и на всеки 4 минути отборите се завъртат към следващата станция, където ги очакват нови предизвикателства.

🤲 В този час учениците имаха възможност да развиват умения за работа със съученици и умения за управление на времето. Във всяка група учениците бяха разпределили роли, така че всеки ученик да има възможност да развива и допълнителен набор от умения.

🙂 Друга група от проект “Заедно успяваме” на 96 СУ е изработила щастливи стикери, които раздава на различни хора в училището по повод на международния ден на щастието. Часа започна с обсъждане на реакциите на получилите стикери и продължи с разнищване на емоцията “щастие”. В една от дейностите учениците изработваха щастливи картички за родителите си. В тази дейност учениците имаха възможност да работят със съученици, както и да търсят помощ от учителя и съученици. Заниманията продължиха с решение на групови задачи.

🏗️ В края на часа всеки отбор трябваше да построи възможно най-висока кула от материали, с които разполага. След дейността учениците рефлектираха с учителя върху стратегията, която са избрали при построяването на кулата, а след това самостоятелно рефлектираха върху ролите си. След самостоятелното попълване на “чеклист”, всички в групата си разменят листата. Така всеки може да събере мнението за неговата роля от съучениците си.

„Учим заедно“ е програма на „Заедно в час“, финансирана от Фондация

America for Bulgaria