В час по ИТ с учениците от 8б клас

Работата в графичния редактор CorelDraw е много увлекателна за учениците от 8б клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Ето и част от проектите им.