Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.                          есенна

 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.                      коледна

 01.02.2022 г.                                                         междусрочна

 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                       пролетна за І – ХІ клас

 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                       пролетна за XII клас

 

2.Неучебни дни

18.05.2022 г.                                                 държавен зрелостен изпит по БЕЛ

 20.05.2022 г.                                                втори държавен зрелостен изпит

 25.05.2022 г.                                                неучебен ден

 14.06.2022 г.                                                НВОпо български език и литература VII и на Х клас

16.06.2022 г.                                                 НВО по математика VII и на Х клас

  Начало на втория учебен срок            

     02.02.2022 г.                                       

 

 Край на втория учебен срок I – ХIІ клас

12.05.2022 г.                                                            ХІІ клас (13 учебни седмици)

 31.05.2022 г.                                                           І – III клас (14 учебни седмици)

 15.06.2022 г.                                                            IV – VІ клас (16 учебни седмици)

 30.06.2022 г.                                                           VII – ХІ клас  (18 учебни седмици)