Ваканции

Заповед на Министъра на образованието и науката

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.                            есенна

 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.                         коледна

 01.02.2022 г.  –   05.02.2023г. вкл.                     междусрочна                                

 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.                        пролетна за І – ХІ клас

 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.                       пролетна за XII клас

 

2. Неучебни дни

19.05.2023 г.                                                 държавен зрелостен изпит по БЕЛ

 23.05.2023 г.                                                втори държавен зрелостен изпит

 25.05.2023 г.                                                неучебен ден

 13.06.2023 г.                                                НВО по български език и литература VII и на Х клас

16.06.2023 г.                                                 НВО по математика VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок            

     06.02.2023г.                                       

 

4.Край на втория учебен срок I – ХIІ клас

16.05.2023 г.                                                            ХІІ клас (13 учебни седмици)

 31.05.2023 г.                                                           І – III клас (14 учебни седмици)

 15.06.2023 г.                                                            IV – VІ клас (16 учебни седмици)

 30.06.2023 г.                                                           VII – ХІ клас  (18 учебни седмици)

© 2023 96. ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.