Facebook

Ваканции

Заповед на Министъра на образованието и науката

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.                          есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл                         коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.                     междусрочна                                

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.                    пролетна за І – ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.                       пролетна за XII клас

 

2. Неучебни дни

17.05.2024 г.                                                държавен зрелостен изпит по БЕЛ

20.05.2024 г.                                                втори държавен зрелостен изпит

 25.05.2024 г.                                                неучебен ден

19.06.2024 г.                                                НВО по български език и литература VII клас 

21.06.2024 г.                                                НВО по математика VII клас

3. Начало на втория учебен срок            

    06.02.2024 г.                                      

 

4.Край на втория учебен срок I – ХIІ клас

13.05.2024 г.                                                          ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г.                                                            І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г.                                                             IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г.                                                         VII – ХІ клас  (18 учебни седмици)