Facebook

Важно!

Уважаеми родители,

В изпълнение на заповеди на МОН №РД-09-4247/08.11.21г. и на МЗ №РД01-911/08.11.21г. Ви информираме, че от 16.11.2021 г. в сградата на училището  се допускат ученици, за които са подадени декларации за съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка и паралелките им са в присъствено обучение.

За последващо включване на ученици (понеделник – 6.12.2021г.) в процеса на тестване, декларации за съгласие от родителите ще се приемат в срок до 12:00 ч. на 2.12.2021 г. на имейл [email protected] или на място в училище. Учениците, за които има вече подадени такива, не се налага да подават декларации отново.

За ученици, които имат валиден зелен сертификат не се полага тест.

За повече информация, се обръщайте към класните ръководители.

Скъпи родители, ако забележите грипоподобни симптоми или неразположение на Вашите деца, моля оставете ги вкъщи и уведомете класния ръководител! Благодарим за проявеното разбиране и съпричастност!