COVID-19

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условия на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда
Уважаеми родители,
 
Предоставяме на Вашето внимание  Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“,  достъпен на адрес

 

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ

ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ