COVID-19

 

План за действие в условия на covid-19 в 96. СУ „Л. Н. Толстой”

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условия на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Правила за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

 

Уважаеми родители,

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка за опазване здравето на цялата училищна общност, Ви молим за съдействие и покрепа, както следва:

  • Децата да идват здрави на училище.
  • Да осигурите по възможност на децата си мокри кърпички, гел – дезифектант, вода и закуска.
  • Да им напомняте за стриктно спазване на личната хигиена, да си мият по–често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да спазват дистанция помежду си.

Нека осъществяваме комуникацията по възможност онлайн, чрез телефон, имейл, електронен дневник и други дигитални технологии.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условия на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

 

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание
Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“,  достъпен на адрес

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ

ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ