СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, в периода 04.02.21 г. – 17.03.21 г. учениците на 96.СУ за началото на учебния ден ще ВЛИЗАТ през входовете на сградата, както следва: 1 – 2 клас – централен вход №1 3 – 4 клас – вход №3 – източен страничен вход на 96.СУ откъм градинката  5 – 12…

Присъствено обучение 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

С Ъ О Б Щ  Е Н И Е УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД–01–51/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването предстои завръщане на нашите ученици в класните стаи. Присъственото обучение ще продължи поетапно по утвърден график, както следва: 04.02.2021г. – 17.02.2021г. – учениците от 7, 8, 12…

Извънкласни дейности

Уважаеми ученици и родители, В изпълнение на т.I.3 от заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, извънкласните дейности в училище са преустановени до края на извънредната епидемична обстановка. Бъдете здрави! Нека да бъдем отговорни към себе си и обществото! Екипът на 96.СУ

Важно!

                                            Уважаеми ученици, учители и родители, екипът на 96.СУ Ви поздравява с настъпилата нова 2021 година с пожелание за много здраве, успехи и късмет! Напомняме Ви, че съгласно заповед…

Добрини по Коледа

Коледната традиция не се нарушава и в извънредна обстановка! На 18.12.20г. учениците от 3д клас и техните родители зарадваха 12 деца от ЦНСТ в „Люлин“ с чудесни коледни подаръци 🙂

Обучение в електронна среда

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Уведовяваме Ви, че във връзка с влошаващата се епидемична обстановка и в изпълнение на заповед №РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, учениците от I – XII клас на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” преминават на обучение от разстояние в електронна среда за периода от…